Нова специјализована служба у Центру за социјални рад

Пројекат „Саветовалиште за породицу, превенцију и лечење поремећаја у понашању деце и младих“ који финансира Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова развија нову специјализовану услугу у систему подршке појединцима и породицама у кризи, на нивоу месне заједнице у Центру за социјални рад Сечaњ.

-„Основни циљ успостављања ове услуге је да се корисницима омогући директан контакт са стручњацима без административних потешкоћа и добију неопходну заштиту и помоћ. У том смислу, деци, младима и породицама биће омогућено да успоставе контролу над конфликтом, успоставе функционалну комуникацију, остваре квалитетне промене у партнерској имплементацији и имплементацији родитељ-родитељ, родитељ-дете. Важно је напоменути да су саветодавне услуге бесплатне и да ће се пружати у просторијама Центра за социјални рад два пута недељно, средом и петком од 15.00 до 10.00 часова. рекао је Ђуро Ђурић, вд директора Центра за социјални рад општине Сечањ.
Рад саветовалишта допринеће хуманизацији породичних односа кроз континуирану, правовремену и ефикасну стручну помоћ и заштиту свих чланова породице, а посебно деце.