Претрага за:

Извештаји и планови

Год. Документ
2022.– ИЗВЕШТАЈ О РАДУ;
– ПРОГРАМ РАДА;
– ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ;
– ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН;
– ПЛАН НАБАВКИ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ПЛАН НАБАВКИ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2022. ГОДИНУ-I ИЗМЕНА;
– ПЛАН НАБАВКИ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2022. ГОДИНУ-II ИЗМЕНА;