Претрага за:

ПРАВА И УСЛУГЕ

Новчана социјална помоћ

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи...

Породично-правна заштита

Старатељство, Усвојење, Хранитељство, Процене у вези са вршењем родитељског права и поверавања детета у поступку развода брака, Превентивни надзор над вршењем родитељског права...

Социјална заштита

Новчана социјална помоћ, Додатак за помоћ и негу другог лица, Увећани додатак за помоћ и негу другог лица, Право на помоћ за оспособљавање за рад, Посебна новчана накнадa, Једнократна новчана...

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Који је поступак за усвајање деце?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за усвојитеље након чега се улази у национални регистар усвојитеља. Усвајање деце је поступак који се води у центру за социјални рад.

Како поступити када је у породици болесно лице које одбија лечење?

Одређивање мере обавезног лечења је у надлежности суда. Покретач поступка могу бити блиски чланови породице. Ако се утврди да је потребно покренути поступак преиспитивања пословне способности укључује се центар за социјални рад.

ДОГАЂАЈИ

Додељени уговори за унапређење положаја Рома на територији општине Сечањ

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је данас уговоре представницима локалних самоуправа, центара за социјални рад и удружења грађана са циљем унапређења положаја Рома.

Прочитај више

Нова специјализована служба у Центру за социјални рад

Пројекат „Саветовалиште за породицу, превенцију и лечење поремећаја у понашању деце и младих“ који финансира Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова развија нову специјализовану услугу у систему подршке појединцима и породицама у кризи, на нивоу месне заједнице у Центру за социјални рад Сечaњ.

Прочитај више

Ново возило за Центар за социјални рад

Предраг Рађеновић, председник општине Сечањ, уручио је данас кључеве новог возила Ђури Ђурићу, директору Центра за социјални рад.
Председник Рађеновић је нагласио да општинска самоуправа наставља традицију доброг домаћина и брине о пословима који су важни да грађанима обезбеде бољи живот.

Прочитај више

Цeнтар за социјални рад општине Сечањ

Центар за социјални рад општине Сечањ је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично правне заштите.