Претрага за:

Наши корисници

 

Кориснике центра за социјални рад можемо поделити у четири основне старосне групе:

  1. Деца – корисници узраста од 0 до 17 година – када им је услед породичних и других животних околности, угрожено здравље, безбедност и развој;
  2. Млади – корисници узраста од 17 до 26 година – када им је услед породичних и других животних околности, угрожено здравље, безбедност и развој;
  3. Одрасла лица – корисници старости од 26 до 64 године живота – када је њихово благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен ризицима услед инвалидитета, болести, породичних и других животних околности;
  4. Старија лица – корисници старији од 65 година живота – када је њихово благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен ризицима услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других животних околности.

Услуге су организоване за децу, младе и породицу, као и услуге за одрасле и старије.

Услуге процене обухватају процену стања, потреба, снага и ризика корисника, лица од поверења за корисника, процену старатеља, хранитеља и усвојитеља.

Услуге планирања обухватају индивидуално планирање услуга ради њиховог коришћења и одређивање мера заштите.

ЦСР врши процену и планирање уз партиципацију корисника или старатеља у току подршке за самосталан живот, саветодавне услуге и услуге смештаја у сродничку, хранитељску и другу породицу, домски смештај, прихватилиште, праћење корисника и евалуација услуге и мере.

У ЦСР општине Сечањ корисници остварују право на новчану социјалну помоћ, додатак за негу и помоћ другог лица, увећани додатак за негу и помоћ другог лица, посебан додатак за негу, помоћ за оспособљавање за рад, једнократне новчане помоћи, помоћ у натури и друге материјалне видове подршке у складу са Законом о социјалној заштити Републике Србије.

Највећи број деце на евиденцији Центра су из категорије материјално угрожених породица које остварују право на новчану социјалну помоћ и деца без родитељског старања. У структури ове категорије највише је деце чији су родитељи спречени да врше родитељско право и родитељи лишени родитељског права. Најчешће примењивани облици заштите у случајевима деце без родитељског старања су старатељство, хранитељство и смештај у установу. Вишегодишња афирмација породичног смештаја дала је веома добре резултате, тако да имамо 11 активних хранитељских породица.

У току 2020. године није забележено повећање броја деце ометене у психо-физичком развоју која су користила мере и облике социјалне заштите.

Број починилаца кривичних дела у току 2020. године је у значајном паду у односу на претходну годину. Анализом старосне структуре малолетних преступника издваја се узраст од 16 до 17 година.

Важно је напоменути да је код примене смештаја душевно оболелих и ментално недовољно развијених лица у установе специјализоване за њихово збрињавање било проблема због недостатка капацитета тих установа, тако да је реализација смештаја спора, а корисници се дуже налазе на листама чекања.

Најчешћи видови збрињавања старих у општини Сечањ су признавање права на новчану социјалну помоћ, право на додатак за помоћ и негу другог лица, смештај у установу социјалне заштите или у хранитељску породицу.