Претрага за:

« Права и услуге

Трошкови сахране

Бесплатно се сахрањују: лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство или локална самоуправа, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на територији општине Сечањ, корисници права на новчану социјалну помоћ, у складу са Законом о социјалној заштити, као и друга лица без прихода у домаћинству, а која немају сроднике или имају сроднике за које центар за социјални рад утврди да нису у могућности да сносе трошкове и изврше сахрану.