Претрага за:

« Права и услуге

Превентивни надзор над вршењем родитељског права

Превентивни надзор над вршењем родитељског права обавља орган старатељства када доноси одлуке којима омогућава родитељима да врше родитељско право, а које су му стављене у надлежност Породичним законом, односно то је интервенција органа старатељства којом се помаже родитељима у сагледавању развојних потреба детета ради адекватног задовољавања истих.