Претрага за:

« Права и услуге

Опрема и трошкови превоза корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Право корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу има лице које се упућује у установу социјалне заштите или у другу породицу, а ту опрему не може сама да обезбеди, нити му је могу обезбедити сродници који су према Породичном закону дужни да учествују у његовом издржавању. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу обухвата набавку одеће и обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до установе односно породице у коју се смешта. О праву на опрему за смештај  корисника у установу социјалне заштите или другу породицу одлучује решењем центра за социјални рад.