Претрага за:

« Права и услуге

Мере заштите од насиља у породици

Против члана породице који врши насиље суд може одредити једну или више мера
заштите од насиља у породици, којом се привремено забрањује или ограничава одржавање
личних односа са другим чланом породице, а оне су:
  • издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине, односно закупа непокретности,
  • издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право својине, односно закупа непокретности,
  • забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености,
  • забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице,
  • забрана даљег узнемиравања члана породице.
Мера заштите од насиља у породици може трајати највише годину дана.