Претрага за:

« Права и услуге

Корективни надзор над вршењем родитељског права

Корективни надзор над вршењем родитељског права обавља орган старатељства када
доноси одлуке којима исправља родитеље у вршењу родитељског права. У обављању
корективног надзора орган старатељства доноси одлуке којима:
  1. упозорава родитеље на недостатке у вршењу родитељског права;
  2. упућује родитеље на разговор у породично савeтовалиште или у установу специјализовану за посредовање у породичним односима;
  3. захтева од родитеља да положе рачун о управљању имовином детета.
У обављању корективног надзора орган старатељства покреће и судске поступке у складу
са законом.