Претрага за:

« Права и услуге

Једнократна помоћ

Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средства да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја, као и, нарочито, у случајевима отклањања последица елементарних непогода, задовољавања основних животних потреба, прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад. Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.