Претрага за:

Званични документи

У припреми

ГодинаДокумент
2021.– ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 2020.;
– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ;
– ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ;
– БИЛАНС СТАЊА;
– ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА;
– ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН;