Претрага за:

« Права и услуге

Одређивање личног имена детета

Лично име састоји се од имена и презимена.
Име детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, ако у
законом одређеном року нису одредили име детету, ако не могу да постигну споразум о
имену детета, односно ако су одредити погрдно име, име којим се вређа морал или име
које је у супротности са обичајима и схватањима средине.
Презиме детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако нису познати,
односно ако не могу да постигну споразум о презимену детета.