Претрага за:

« Права и услуге

Додатак за помоћ и негу другог лица

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе.

Потреба за помоћи и негом другог лица утврђује се на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању.

Увећан додатак за помоћ и негу другог лица може остварити лице које има утврђено телесно оштећење од 100% по једном основу или органски трајни поремећај неуролошког и психичког типа и лице које има утврђено оштећење од 70% и више процената по најмање два основа.

Посебна новчана помоћ

Један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног новчаног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених, кад наврши општи старосни услов за остваривање пензије према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако није остварио право на пензију.

Посебна новчана накнада усклађује се на начин прописан за усклађивање најниже пензије у осигурању запослених.